Tedavi nasıl yararlı olur?

HIV tedavisi vücuttaki HIV miktarını azaltarak, sağlıklı olmamızı sağlar. Mevcut tüm HIV ilaçları, HIV’in yenihücreleri etkilemesine  engel olmayaçalışır. Farklı türdeki ilaçlar farklışekillerde etki gösterir. İki farklı sınıftan ilacın bir aradakullanılması HIV’e yönelik çok güçlü birmüdahale oluşturur. Tedavinin hedefi “tespit edilemeyen viral yük” düzeyine ulaşmak, yani kandaki virüs miktarının en düşük seviyeye kadar inmesini sağlamaktır.

  • Up vote 0
  • Down vote 0