Så fungerar behandlingen

Hivbehandlingen hjälper dig att förbli frisk genom att den minskar mängden hiv i kroppen. Alla hivläkemedel hindrar hiv från att infektera nya celler. Men olika typer av läkemedel gör det på olika sätt. En kombination av två olika läkemedel sörjer för en kraftfull attack på hiv. Målet med behandlingen är en ’icke mätbar virusmängd’ – väldigt låga mängder hiv i blodet.

  • Up vote 0
  • Down vote 0