Biverkningar

Denna broschyr ger information om de biverkningar som eventuellt kan uppstå vid hivbehandling. Alla läkemedel, inklusive de som används för att behandla hiv, kan ge oavsiktliga/oönskade biverkningar. Kanske läser du det här för att du oroar dig för sådana biverkningar eller för att du har upplevt dem. Här får du information som kan hjälpa dig att förstå, undvika och hantera dem.

  • Up vote 0
  • Down vote 0