Fakty o drogach zakażenia

HIV można się zakazić wyłącznie wtedy, gdy płyny ustrojowe jednej osoby dostaną się do organizmu drugiej osoby. Jedynymi płynami ustrojowymi, które zawierają wystarczającą ilość HIV, by przenieść zakażenie są: nasienie, wydzielina z pochwy i z odbytu, krew i kobiece mleko.

  • Up vote 0
  • Down vote 0