Rezistencija na lekove

Važno je da terapiju uzimate tačno onako kako Vam je propisano. Ako ne budete tako činili, HIV može da postane otporan. Ako HIV postane otporan, neki lekovi neće delovati više. Ako imate rezistenciju na lekove, potrebno je da Vam se promeni terapija.

  • Up vote 0
  • Down vote 0