Back to contents

Inne badania krwi

Przy każdej wizycie kontrolnej masz wykonywane pewne badania krwi. Tak, jak w przypadku monitorowania wiremii i liczby komórek CD4, pomaga to Twojemu lekarzowi w sprawdzaniu Twojego ogólnego stanu zdrowia.

Jeśli bierzesz leki antyretrowirusowe, niektóre z tych badań stanowią informację o ewentualnym wystąpieniu skutków ubocznych.

Na podstawie niektórych badań można też wykryć pewne infekcje.

Wiele z omówionych poniżej badań jest rutynowych, co oznacza, że będziesz je wykonywać przy każdym pobraniu krwi w celu zbadania wiremii i liczby CD4. Inne natomiast wykonuje się tylko w razie potrzeby.

Na ogół lepiej jest interpretować wyniki na podstawie ogólnych tendencji w przeciągu dłuższego czasu niż koncentrować się na wynikach pojedynczego badania. Lekarz omówi z Tobą wyniki, w celu doboru jak najlepszej dla Ciebie kontynuacji leczenia.

Poniżej opisane badania zostały pogrupowane według tego, co sprawdzają — na przykład, wszystkie badania dotyczące wątroby zostały umieszczone razem.

Nie podajemy informacji o normach wyników tych badań, ponieważ mogą być różne w zależności od wieku, płci, a nawet metody pomiaru zastosowanej przez dane laboratorium.

Badanie biochemiczne krwi

Pełna morfologia krwi składa się z:

  • Liczby czerwonych krwinek, w tym poziomu hemoglobiny, substancji pozwalającej czerwonym krwinkom transportować tlen po całym organizmie. Kiedy masz zbyt niski poziom hemoglobiny, mówi się, że masz anemię. Poziom hemoglobiny jest zwykle nieco niższy u osób seropozytywnych i częściej występuje u nich anemia.
  • Liczby płytek krwi – komórki uczestniczące w krzepnięciu krwi.

Osoby z HIV często mają niższy od normalnego poziom płytek krwi, ale zwykle nie wiąże się to z żadnymi problemami.

  • Liczby białych krwinek. Jest to całkowita liczba leukocytów (komórek układu immunologicznego), które chronią organizm przed infekcjami i ciałami obcymi.

Osoby z HIV mają często nieco niższy poziom białych krwinek, ale ponownie nie stanowi to na ogół problemu.

Lipidy

Cholesterol i trójglicerydy to lipidy. Wyróżniamy dwa rodzaje cholesterolu: lipoproteina o niskiej gęstości inaczej zwana cholesterolem LDL (czasem określany jako „zły”) i lipoproteina o wysokiej gęstości albo cholesterol HDL (tzw. „dobry” cholesterol). Wysoki poziom lipidów we krwi wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego (np. zawału serca czy udaru). Także niski poziom cholesterolu HDL wpływa na problemy układu sercowo-naczyniowego i może wskazywać na ryzyko innych poważnych chorób.

Przy okazji wizyt kontrolnych w klinice zakaźnej możesz mieć wykonane badanie stężenia cholesterolu całkowitego we krwi.

Ważne jest jednak sprawdzanie poziomu cholesterolu LDL i HDL. Istnieje również badanie stosunku „dobrego” cholesterolu HDL do „złego” cholesterolu LDL, wyliczany poprzez podzielenie cholesterolu całkowitego przez poziom cholesterolu HDL.

Poziom trójglicerydów, kolejnego lipidu, również będzie regularnie monitorowany.

Jeśli masz za wysoki poziom cholesterolu albo trójglicerydów, lekarz powie Ci, jak możesz je obniżyć. Ma na to wpływ zmiana stylu życia, czyli na przykład zmiana diety i spadek wagi, zwiększona aktywność fizyczna oraz rzucenie palenia. Istnieją też leki obniżające poziom cholesterolu (tzw. statyny).

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.