Back to contents

Wiremia

Wiremia to termin określający ilość HIV we krwi. Im więcej jest HIV we krwi (czyli wiremia jest wyższa), tym szybciej spadnie liczba komórek CD4, a tym samym istnieje większe ryzyko zachorowania.

Badanie poziomu wiremii mierzy materiał genetyczny wirusa we krwi. Wynikiem tego badania jest liczba kopii RNA HIV na mililitr krwi. Lekarz prawdopodobnie będzie Ci mówił o wiremii podając samą wartość liczbową. Wiremia na poziomie, na przykład, 10.000 jest uważana za niską, a 100.000 zaś to wysoka wiremia.

Twoja wiremia, kiedy nie przyjmujesz leków antyretrowirusowych

Jeśli nie bierzesz leków antyretrowirusowych, Twoja wiremia powinna być regularnie monitorowana, ponieważ dostarczy to istotnych informacji o tym, jak nieleczone zakażenie wpływa na Twoje zdrowie. Wśród osób z taką samą liczbą komórek CD4 spada ona szybciej u osób o wyższej wiremii i tym samym szybciej oni chorują.

Gdy nie otrzymujesz leków ARV, poziom Twojej wiremii może się zmieniać w kolejnych badaniach. Jednak często nie trzeba się martwić wzrostem wiremii. Nawet dwukrotny wzrost wiremii może nie mieć znaczenia.

Szczepienia (np. na grypę) oraz infekcje mogą powodować okresowy wzrost wiremii. Lekarz powinien też to wziąć pod uwagę interpretując wyniki.

Tak, jak w przypadku liczby CD4, najlepiej obserwować tendencję Twojej wiremii na przestrzeni czasu. Są powody do obaw, kiedy poziom wiremii w ciągu kilku miesięcy stale rośnie, lub wzrasta ponad trzykrotnie.

Na przykład wzrost wiremii z 5.000 do 15.000 nie powinien martwić, gdy nie jesteś leczony(a) ARV. Wzrost z 50.000 do 100.000 może nie być znaczący – wciąż znajduje się w granicy błędu. Ale już wzrost z 5.000 do 25.000 ma znaczenie. Oznacza pięciokrotny wzrost ilości wirusa we krwi od ostatniego badania.

Twój lekarz będzie chciał prawdopodobnie potwierdzić tę tendencję zlecając powtórne badanie.

Kiedy myślisz o rozpoczęciu terapii ARV, jednym z czynników, które omówicie z Twoim lekarzem, będzie właśnie wiremia. Jak już to było wspomniane, rekomenduje się rozpoczęcie terapii ARV, kiedy liczba komórek CD4 wynosi około 350. Szczególnie jest to wskazane u osób, które dodatkowo mają wiremię ponad 100.000.

Wiremia w czasie leczenia ARV

Wiremia powinna zacząć spadać, gdy zaczniesz przyjmować leki antyretrowirusowe. Celem leczenia jest niewykrywalna wiremia. Twoja wiremia powinna spadać do takiego poziomu w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia terapii.

Gdy zaczniesz leczenie ARV, lekarz po miesiącu zbada ci wiremię, a potem znowu po upływie następnych dwunastu tygodni. Od tego momentu wiremia będzie monitorowana co 3-6 miesięcy wraz z liczbą komórek CD4.

Niewykrywalna wiremia

Wszystkie testy na wiremię wykrywają HIV, gdy występuje w pewnej ilości. Poniżej pewnego poziomu testy wskazują nieoznaczalną wiremię, czyli zwykle 40-50 kopii/ml. Mówimy wtedy, że pacjent ma niewykrywalną wiremię – celem leczenia antyretrowirusowego jest właśnie niewykrywalna wiremia.

To, że poziom HIV jest tak niski, że nie da się go wykryć poprzez badanie krwi, nie oznacza, że został wyeliminowany z Twojego organizmu.

Wciąż może występować we krwi, ale jest go zbyt mało, by go zmierzyć. Testy na wiremię badają tylko poziom HIV we krwi, który może się różnić od wiremii w innych częściach ciała, na przykład w jelitach albo węzłach chłonnych.

Dlaczego dobrze mieć niewykrywalną wiremię

Niewykrywalna wiremia jest korzystna z wielu powodów.

Przede wszystkim oznacza to znacznie niższe ryzyko zachorowania z powodu HIV. Zmniejsza to również ryzyko wystąpienia innych poważnych chorób. Istnieją dowody na to, że HIV sam w sobie może zwiększać ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego (czyli np. zawału serca i udaru).

Po drugie, niewykrywalna wiremia znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia lekooporności.

Ponadto zmniejsza się twoja zakaźność względem innych osób. Zostanie to szczegółowo omówione w dalszej części broszury.

Wykrywalna wiremia w czasie leczenia ARV

Jeśli twoja wiremia nie spadła w ciągu 3-6 miesięcy do nieoznaczalnego poziomu, prawdopodobnie lekarz rozważy zmianę Twojego schematu terapeutycznego.

Jeśli twoja wiremia spadnie do nieoznaczalnego poziomu, ale w kolejnych testach ponownie będzie wykrywalna, prawdopodobnie będziesz musiał(a) zmienić schemat terapeutyczny.

Kiedy wiremia jest oznaczalna w trakcie leczenia, oznacza to, że HIV uodpornił się nie tylko na leki, które bierzesz, ale na wszystkie leki tego typu.

Testy oporności

Przed rozpoczęciem leczenia ARV lub zmianą schematu terapeutycznego z powodu oznaczalnej wiremii, powinno się wykonaćtest na lekooporność.

Są to badania krwi, na podstawie których uzyskujemy informację, jakie leki będą dla Ciebie najlepsze.

Wyniki testów na lekooporność są najprecyzyjniejsze przy wiremii na poziomie 200 lub więcej.

Blipy wiremii

Osoby mające niewykrywalną wiremię doświadczają czasem czegoś, co nazywa sie blipami ich wiremii. Wiremia wzrasta z poziomu nieoznaczalnego do niskiego, wykrywalnego, po czym w następnym teście spada do ilości nieoznaczalnej.

Blipy wiremii nie muszą oznaczać, że obecny schemat leczenia antyretrowirusowego przestał działać.

Istnieje kilka teorii na temat przyczyn występowania blipów. Między innymi, mówi się, że są spowodowane „błędami” testów laboratoryjnych albo infekcją (na przykład przeziębieniem czy grypą). Pewne badanie wykazało, że blipy częściej mają miejsce zimą, co wspierałoby teorię o wpływie infekcji na występowanie blipów.

Jeśli Twoja wiremia jest wykrywalna w dwóch kolejnych badaniach, warto porozmawiać z lekarzem na temat rozważenia zmiany schematu terapeutycznego.

Wiremia a przenoszenie HIV drogą płciową

Gdy masz wysoki poziom wiremii we krwi, może być ona również wysoka w nasieniu lub wydzielinie z pochwy. Osoby z wysoką wiremią są bardziej zakaźne dla innych ludzi.

Leczenie antyretrowirusowe redukuje poziom wiremii zarówno we krwi, jak i w nasieniu i wydzielinie z pochwy.

Ostatnio pojawiło się wiele dyskusji na temat zakaźności osób biorących leki ARV, u których wiremia jest nieoznaczalna.

Wciąż pojawiają się nowe informacje na ten kontrowersyjny temat. O najnowszych doniesieniach możesz przeczytać na stronie internetowej NAM: www.aidsmap.com.

Wiremia a odmatczyne (wertykalne) zakażenia HIV

Leczenie ARV skutecznie zapobiega zakażeniom wertykalnym HIV. Jeśli jesteś w ciąży albo wkrótce ją planujesz, dobrze, abyś porozmawiała z lekarzem o opcjach terapeutycznych.

Gdy masz niewykrywalną wiremię w ciąży i w trakcie porodu, ryzyko przeniesienia HIV na dziecko jest bardzo niewielkie, ale ważne jest, aby monitorować Twój stan zdrowia i Twojego dziecka, a także poziom Twojej wiremii zarówno w czasie ciąży, jak i po porodzie.

Tell us why you visited aidsmap today
minimise

Could you help us by answering three questions on why you’ve visited aidsmap today?

You can close this questionnaire and come back to it later. Just click on the pink circle.

What prompted you to visit aidsmap today?

What exactly are you looking for? What specific questions do you need answered?

Have you found what you were looking for?

close

Thank you for your feedback

Thank you very much for taking time to fill in this questionnaire. NAM really values your feedback. It helps make the information we provide better.

If you have any other comments on the content of this website, we would be interested to hear from you. Please email info@nam.org.uk.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.