Back to contents

Leki antyretrowirusowe

Published: 15 March 2012

Broszura zawiera podstawowe informacje dla każdego, kto chciałby się czegoś dowiedzieć o leczeniu HIV. Omówiono w niej leki przeciwko HIV – leki antyretrowirusowe, a także pokrótce ich dawkowanie, skutki uboczne, interakcje pomiędzy poszczególnymi lekami i lekooporność.

Informacje zawarte w tej broszurce zostały zweryfikowane przez zespół lekarzy specjalistów. W celu otrzymania szczegółowych danych na temat skutków ubocznych i interakcji pomiędzy lekami, należy przeczytać ulotkę konkretnego produktu, dołączoną przez producenta do opakowania leku.

Informacje te były aktualne w momencie oddania broszury do druku (marzec 2012). Broszura zawiera informacje na temat leków zarejestrowanych w Unii Europejskiej.  

Broszura powstała z myślą o tym, aby pomóc Ci w doborze pytań, które chciałbyś zadać swojemu lekarzowi na temat terapii. Nie zastąpi jednak rozmowy z lekarzem.

 • HIV i leki antyretrowirusowe

  HIV to wirus atakujący system immunologiczny – system obronny organizmu – przed wszelkimi infekcjami i chorobami. Gdy masz HIV, możesz przyjmować leki, które zmniejszą jego poziom w...

 • Wytyczne dotyczące leczenia HIV

  Informacje zawarte w broszurze opierają się na wytycznych dotyczących leczenia HIV. Istnieją wytyczne europejskie (napisane przez European AIDS Clinical Society), ponadto w wielu krajach funkcjonują krajowe wytyczne, które...

 • Kiedy rozpocząć leczenie

  Nie ma wyraźnie określonego momentu, kiedy najlepiej rozpocząć przyjmowanie leków antyretrowirusowych. Lekarz omówi z Tobą różne kwestie przed podjęciem decyzji o wdrożeniu terapii. Wiąże się to z...

 • Wizyty kontrolne są ważne

  Jeśli masz HIV, powinieneś(aś) regularnie odwiedzać lekarza. Większość osób żyjących z HIV korzysta ze specjalistycznych klinik zdrowia seksualnego lub poradni leczenia HIV, gdzie lekarze i pozostały personel medyczny...

 • Przed rozpoczęciem leczenia antyretrowirusowego

  Przyjmowanie leków ARV jest długoterminowym zobowiązaniem. Gdy rozpoczyna się terapię ARV, będzie się ją kontynuowało prawdopodobnie do końca życia.   Istnieje większe prawdopodobieństwo prawidłowego przyjmowania leków, jeśli uczestniczysz w podjęciu...

 • Przyjmowanie leków ARV

  Bardzo ważne, aby nie omijać dawek leków antyretrowirusowych oraz by brać je dokładnie zgodnie z zaleceniami. Kiedy omijasz dawki, albo nie bierzesz leków we właściwy sposób, istnieje...

 • Interakcje lekowe

  Przyjmowanie dwóch lub więcej różnych leków może wpływać na ich skuteczność lub na wystąpienie skutków ubocznych z powodu jednego lub więcej z nich. Pewne leki nie powinny...

 • Leczenie ARV a ciąża

  Leki antyretrowirusowe są stosowane podczas ciąży jako skuteczny sposób zapobiegania przeniesieniu zakażenia HIV z matki na dziecko. Coraz więcej jest dowodów wskazujących na to, że leczenie ARV...

 • Jak są wydawane leki antyretrowirusowe

  Podczas wizyty kontrolnej w poradni leczenia HIV otrzymasz receptę na leki antyretrowirusowe, którą możesz zrealizować albo w specjalistycznej aptece HIV (w większych klinikach), albo w przyszpitalnej aptece....

 • Nazwy leków antyretrowirusowych

  Lekom antyretrowirusowym nadaje się różne nazwy:  Po pierwsze, nazwa badawcza oparta na składzie chemicznym albo wytwórcy, np. DMP266. Po drugie, nazwa generyczna, która jest nazwą chemiczną leku, np....

 • Potrójne leki skojarzone

  Obecnie istnieją tabletki o ustalonej dawce, zawierające trzy leki antyretrowirusowe z więcej niż jednej rodziny leków. Pozwala to wielu osobom przyjmować leki przeciwko HIV w jednej tabletce...

 • Nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI/NtRTI)

  Obecnie większość ludzi bierze tabletki o ustalonej dawce, które składają się z kilku substancji czynnych. Takie tabletki kombinowane zostały wymienione jako pierwsze, ale osobno omówiono także poszczególne...

 • Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI)

  Names: Efawirenz, Sustiva  Zalecane dawkowanie: Jedna ciemnożółta tabletka 600 mg raz dziennie lub trzy ciemnożółte kapsułki 200 mg raz dziennie. Efawirenz jest też dostępny w tabletce skojarzonej z FTC...

 • Inhibitory proteazy

  Większość inhibitorów protezy jest przepisywanych w połączeniu z innym lekiem (również inhibitorem proteazy) o nazwie rytonawir. Rytonawir jest stosowany, by wzmocnić działanie innych inhibitorów proteazy w organizmie....

 • Inhibitory fuzji

  Obecnie dostępny jest jeden lek z rodziny inhibitorów fuzji, zwany T-20 (enfuwirtyd, Fuzeon). Przepisywany jest w bardzo rzadkich i specyficznych warunkach. Pacjenci stosujący T-20 otrzymają od swojego...

 • Inhibitory CCR5

  Nazwy: Marawirok, Celsentri  Zalecane dawkowanie: Dawka marawiroku zależy od pozostałych leków antyretrowirusowych, które przyjmujesz. Lekarz lub farmaceuta zlecą Ci odpowiednią dawkę. Większość ludzi przyjmuje jedną niebieską tabletkę (300 mg...

 • Inhibitory integrazy

  Nazwy: Raltegrawir, Isentress  Dawkowanie: Jedna różowa tabletka 400 mg dwa razy dziennie.  Sposób przyjmowania leku: Można brać z posiłkiem lub bez.  Ważne ostrzeżenie: U niektórych osób przyjmujących raltegrawir stwierdzono...

 • Streszczenie

  Skojarzona terapia antyretrowirusowa zapobiega uszkodzeniu systemu immunologicznego przez HIV, a tym samym zapobiega chorobom i wydłuża życie. Nie...

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.