Back to contents

HIV och sex

Published: 14 November 2010

Den här broschyren ger en introduktion till sexuell hälsa för dig som har hiv. Del ett handlar om sexuell hälsa ur ett brett perspektiv och förklarar varför hiv inte betyder att du inte kan fortsätta ha sex och njuta av det. Sexuell njutning och starka relationsband är bra för hälsan rent allmänt. I den här broschyren får du veta hur hiv kan påverka dina känslor inför sex, och tips om hur du kan hantera de problem och den oro som kan uppstå.

I del två förklarar vi varför god fysisk sexuell hälsa är viktig för alla som lever med hiv, och du får råd om vad du kan göra för att skydda din egen och andras hälsa. Du får även information om hur hivbehandlingen påverkar risken att smitta andra med hiv.

Broschyren ska inte användas i stället för att prata med din läkare eller vårdteam – men den kan vara till hjälp när du bestämmer dig för vilka frågor du vill ställa. Det kan också vara en god idé att diskutera några av de saker vi tar upp i broschyren med dina partners och vänner eller med någon stödgrupp.

 • Del I: Hiv, sex och du

  För dig som har hiv innebär sexuell hälsa mer än att bara skydda andra från att bli smittade av viruset. Det innebär också mer än...

 • Hiv, sex och lagen

  Det är viktigt att ha klart för sig att det har förekommit fall där hivsmittade personer utretts av polisen och ibland blivit straffade för brott...

 • Hur kommer du att känna dig inför sex efter hivdiagnosen?

  Många upplever att deras känslor inför sex ändras efter att de fått veta att de har hiv, men detta är inte alltid fallet. Du kan...

 • Att hantera sexuella problem

  Dina känslor inför, och förmåga att ha sex påverkas av ett antal faktorer. Dessa kan vara psykologiska, som t ex hur du känner inför dig...

 • Relationer med hivnegativa partners

  Hivpositiva personer har ofta hivnegativa partners (detta kallas ibland ett ’serodiskordant’ förhållande).Relationer mellan personer med olika hivstatus betraktas ibland enbart ur synvilken sex och risk...

 • Del II: Hiv och skydd mot sexuell smitta

  ...

 • Analsex

  Oskyddat (dvs utan kondom) analsex medför en av de största riskerna att överföra hiv.Risken att en man överför hivsmitta vid oskyddat analsex är störst om...

 • Vaginalsex

  Vaginalsex utan kondom medför stor risk att smittas av hiv för både mannen och kvinnan. Risken är större för kvinnan, antagligen på grund av vävnadstypen...

 • Oralsex

  Risken att överföra hiv vid oralsex är inte lika entydig.Det anses allmänt att risken att överföra hiv vid oralsex är mycket mindre än vid oskyddat...

 • Andra sexuella aktiviteter

  Det finns många sexuella aktiviteter som är helt säkra. Hiv kan t ex inte smitta via kyssar och smekningar. Inte heller löper din partner någon...

 • Kondomer

  Manliga och kvinnliga kondomer skyddar mycket effektivt mot hiv och de flesta andra sexuellt överförbara infektioner. För att skydda effektivt måste de användas på rätt...

 • Icke mätbar virusbelastning och smittbenägenhet

  Målet vid hivbehandling är att uppnå icke mätbar hiv-virusbelastning. Detta betyder inte att du blivit botad från hiv, utan att den läkemedelskombination du behandlats med...

 • Återinfektion

  Oskyddat sex kan även medföra andra hälsorisker för hivpositiva personer utöver sexuellt överförbara infektioner. Fall har rapporterats där hivsmittade personer blivit återinfekterade (eller superinfekterad) med...

 • Hivläkemedel för att förebygga smitta – PEP och PrEP

  Om en person utsatts för hivsmitta vid sex kan många könssjukdomsmottagningar och hivkliniker tillhandahålla korttidsbehandling med hivläkemedel, för att försöka förebygga infektion om risken anses...

 • Preventivmedel, befruktning och graviditet

  Manliga och kvinnliga kondomer (Femidoms) ger ett mycket effektivt skydd mot graviditet, liksom mot hiv och de flesta andra sexuellt överförbara infektioner.Många hivläkemedel och antibiotikapreparat...

 • Del III: Hiv och andra sexuellt överförbara infektioner

  Att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner är viktigt för alla, men särskilt viktigt är det för dig som är hivsmittad. Detta beror inte bara...

 • Sexuella hälsokontroller

  Om du är sexuellt aktiv är det viktigt att du går på regelbundna sexuella hälsokontroller. Dessa är kostnadsfria och konfidentiella. Vid många hiv-kliniker finns en...

 • Sexuellt överförbara infektioner

  I det här avsnittet ges en kortfattad förklaring av hur de vanligaste sexuellt överförbara infektionerna (STI) smittar, vilka symptomen är och hur de behandlas.Sexuellt överförbara...

 • Sammanfattning

  Sexuell hälsa handlar inte bara om att förebygga sexuellt överbara infektioner. God sexuell hälsa handlar också om att må bra av sin sexualitet och de...

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.