Back to contents

HIV & kvinner

Published: 15 November 2010

Dette heftet handler om HIV og kvinner. Om du er nydiagnostisert med HIV eller har levd lenge med HIV, skal denne informasjonen hjelpe deg å finne svar på spørsmål om hvordan du kan ha et bra liv med viruset, og om hva du bør snakke med lege og andre involverte i din helseomsorg om. Heftet er ingen erstatning for samtaler med og veiledning fra lege.

Du finner informasjon om dagliglivet med HIV samt om HIV-behandling, seksuell helse, prevensjon og svangerskap.

En HIV-diagnose er en livsendrende hendelse. Det er viktig at du er klar over at en kvinne med HIV kan leve et sunt liv, få barn uten å videreføre HIV-viruset, arbeide, studere og ha fullverdige følelsesmessige og seksuelle forhold til andre mennesker.

 • Livet med HIV

  Vi spurte en gruppe kvinner som hadde levd med HIV en stund, hvordan det føltes og om reaksjonene deres da de fikk diagnosen for første...

 • Ta vare på helsen

  HIV (humant immunsviktvirus) svekker immunsystemetditt. Når du blir HIV-positiv, føler du deg kanskje ikke syk. Kanskje du ikke en gang vet at du har HIV....

 • Helseundersøkelser i forbindelse med HIV

  For å beskytte immunsystemet og ta vare på helsen din, anbefaler vi at du går til regelmessige helseundersøkelser. Her vurderes tilstanden til immunsystemet ditt for...

 • HIV og din kropp

  I tillegg til å påvirke immunsystemet kan HIV påvirke hormonsystemet. Du kan oppleve menstruasjonsendringer hvis du har lavt CD4-celleantall og/eller høy virusbelasting, og også hvis...

 • Sex og HIV

  Mange kvinner med HIV får et midlertidig tap av sexlyst eller føler at sex blir smertefullt. Du kan også føle angst for å starte nye...

 • Prevensjon

  Både kondomer og femidomer beskytter svært effektivt mot svangerskap, overføring av HIV og de fleste seksuelt overførbare sykdommer. De må imidlertid brukes riktig for å...

 • Unnfangelse

  Alle kvinner har rett til å treffe egne valg om fertilitet og fødsel, uansett HIV-status, og du bør forvente og få samme nivå av støtte...

 • Svangerskap og fødsel

  Testing for HIV under svangerskapet, tidlig diagnostisering og bruk av HIV-behandling kan bidra til å redusere risikoen for å overføre HIV til barnet.HIV-behandlingen reduserer risikoen...

 • HIV-behandling hos kvinner

  Hvis du vil finne ut mer om antiretroviral-behandling, kan du se NAMs hefte HIV-behandling i denne serien.Kvinner får ofte høyere nivåer av noen anti-HIV-legemidler i...

 • Andre helsekontroller og helseomsorg

  Hvis du er over 50 år, blir du innkalt til brystscreening (mammografi) hvert tredje år for å kontrollere for unormale tilstander og brystkreft. Du bør...

 • Samtidig infeksjon med HIV og hepatitt

  Hepatitt er en virusinfeksjon som påvirker leveren. Noen typer – hepatitt B og C – kan forårsake langvarige, alvorlige helseproblemer. Mange med HIV har også...

 • Mental helse, følelser og depresjon

  Kvinner med HIV forteller ofte om følelser av isolasjon, depresjon, søvnmangel og angst knyttet til diagnosen. En HIV-diagnose er en livsendrende hendelse, og disse responsene...

 • Informere andre

  Det kan virke skremmende å måtte fortelle andre om din HIV-status. Det er viktig at du bruker tid på å tenke gjennom fordelene og ulempene...

 • Fengsel og HIV

  Kvinner i fengsel skal ha tilgang til helseomsorg i samme omfang og av samme kvalitet som resten av befolkningen. Dersom du får behandling, er det...

 • Spesialisthjelp

  Det er viktig at du får HIV-omsorg fra et team som er spesialister på HIV-behandling. Du kan kontakte en støtteorganisasjon eller veiledningstjeneste for å få...

 • Oppsummering

  Du kan leve et bra liv med HIV.Involver deg i egen helseomsorg - det kan hjelpe deg å holde deg frisk.CD4- og virusbelastningstester er viktige...

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.