Back to contents

Gezond blijven

Hiv (het human immunodeficiency virus) tast je immuunsysteem aan. Een hiv-infectie betekent niet dat je meteen ziek wordt; misschien merk je niet eens dat je hiv hebt opgelopen. Als er bij jou hiv is vastgesteld moet je immuunsysteem regelmatig onderzocht worden. Dit gebeurt door het aantal CD4-cellen te meten. Als je CD4-count gedaald is tot onder een bepaalde waarde, moet je beginnen met behandeling.

De behandeling tegen hiv wordt antiretrovirale therapie (ART) genoemd. Deze behandeling verlaagt de hoeveelheid hiv in je lichaam en zorgt ervoor dat je immuunsysteem gezond blijft. Het doel van de behandeling tegen hiv is het terugbrengen van het aantal hiv-deeltjes tot minder dan 50 deeltjes per milliliter bloed. Omdat standaard viral load-tests niet in staat zijn zulke kleine hoeveelheden virus te meten, wordt dit vaak een ‘ondetecteerbare’ viral load genoemd. Als je een ondetecteerbare viral load hebt betekent dit dat er zich nog steeds hiv-deeltjes in je lichaam bevinden, maar in een veel kleinere hoeveelheid.

Behandeling tegen hiv voorkomt dat je last krijgt van een aantal ernstige aandoeningen, zoals ernstige infecties en vormen van kanker. Een aantal van deze aandoeningen wordt tot aidsgerelateerde aandoeningen gerekend, dat wil zeggen dat het hiv ver gevorderd is. De afkorting Aids staat voor:

Acquired - iets dat je krijgt.

Immune - beïnvloedt het immuunsysteem.

Deficiency - verzwakt het immuunsysteem.

Syndrome - het totaal aan aandoeningen.

De juiste behandeling kan ervoor zorgen dat je nooit met Aids te maken krijgt. Dit hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld hoe goed je reageert op de behandeling en andere factoren die van invloed zijn op je gezondheid, zoals eetpatroon, beweging en roken.