Back to contents

Gezond blijven

Hiv (het human immunodeficiency virus) tast je immuunsysteem aan. Een hiv-infectie betekent niet dat je meteen ziek wordt; misschien merk je niet eens dat je hiv hebt opgelopen. Als er bij jou hiv is vastgesteld moet je immuunsysteem regelmatig onderzocht worden. Dit gebeurt door het aantal CD4-cellen te meten. Als je CD4-count gedaald is tot onder een bepaalde waarde, moet je beginnen met behandeling.

De behandeling tegen hiv wordt antiretrovirale therapie (ART) genoemd. Deze behandeling verlaagt de hoeveelheid hiv in je lichaam en zorgt ervoor dat je immuunsysteem gezond blijft. Het doel van de behandeling tegen hiv is het terugbrengen van het aantal hiv-deeltjes tot minder dan 50 deeltjes per milliliter bloed. Omdat standaard viral load-tests niet in staat zijn zulke kleine hoeveelheden virus te meten, wordt dit vaak een ‘ondetecteerbare’ viral load genoemd. Als je een ondetecteerbare viral load hebt betekent dit dat er zich nog steeds hiv-deeltjes in je lichaam bevinden, maar in een veel kleinere hoeveelheid.

Behandeling tegen hiv voorkomt dat je last krijgt van een aantal ernstige aandoeningen, zoals ernstige infecties en vormen van kanker. Een aantal van deze aandoeningen wordt tot aidsgerelateerde aandoeningen gerekend, dat wil zeggen dat het hiv ver gevorderd is. De afkorting Aids staat voor:

Acquired - iets dat je krijgt.

Immune - beïnvloedt het immuunsysteem.

Deficiency - verzwakt het immuunsysteem.

Syndrome - het totaal aan aandoeningen.

De juiste behandeling kan ervoor zorgen dat je nooit met Aids te maken krijgt. Dit hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld hoe goed je reageert op de behandeling en andere factoren die van invloed zijn op je gezondheid, zoals eetpatroon, beweging en roken.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.