Back to contents

CD4, virusmengde og andre prøver

Published: 24 November 2010

I denne brosjyren vil du finne informasjon om forskjellige prøver du må ta

for å kontrollere helsen. Noen av prøvene er for å se hvordan HIV påvirker deg. Andre er for å holde et øye med din generelle helsetilstand. Du kan vente å måtte ta noen av disse prøvene hver gang du kommer til kontroll. Andre prøver vil bli tatt hvis det blir nødvendig.

Opplysningene i denne brosjyren er ikke ment å erstatte diskusjon med legen om HIV-behandling, omsorg eller prøveresultater. De kan imidlertid hjelpe deg til åavgjøre hvilke spørsmål du ønsker å stille legen om behandling og omsorg.

 • Betydningen av helsekontroll

  Fremtidsutsiktene har aldri vært bedre for mennesker med HIV. Riktig HIV-behandling og -omsorg kan innebære at du har gode muligheter til å leve et langt...

 • Forskjellige typer prøver

  Det er flere forskjellige typer prøver som du kan komme til å måtte ta. De vanligste er:Fysisk undersøkelse – legen vil se på kroppen din...

 • Første time hos HIV-legen

  Din første time hos en HIV-spesialist etter diagnose vil sannsynligvis innebære spørsmål om din helse og sykehistorie, en legeundersøkelse og blodprøver.Legen kan komme til å...

 • Regelmessig kontroll

  Hver gang du kommer til kontroll vil det bli tatt prøver for å se hvordan du påvirkes av HIV, og for å undersøke din generelle...

 • Screening av livmorhals og anus

  Infeksjon med visse stammer av et vanlig virus som kalles ”humant papillomavirus’, eller HPV, kan forårsake celleendringer i livmorhalsen som kan føre til livmorhalskreft. Alle...

 • Blodprøver

  Noen prøver gir direkte resultater som for eksempel tilstedeværelse av en infeksjon, mens andre vurderes i kombinasjon med aspekter ved din helse og livsstil.Mange blodprøver...

 • Antall CD4-celler

  CD4-celler (av og til kalt T-celler, eller hjelpeceller) er hvite blodceller som organiserer immunsystemets respons på infeksjon.CD4-verdien måler antallet CD4-celler per kubikkmillimeter (mm3) blod (en...

 • Virusmengde

  Virusmengde er termen som brukes til å beskrive mengden av HIV i blodet. Jo mer HIV det er i blodet (og derfor jo høyere virusmengde),...

 • Andre blodprøver

  Det vil tas blodprøver ved hver legekontroll. Disse brukes til å kontrollere CD4-tall og virusmengde, men bidrar også til at legen kan holde et øye...

 • Andre prøver

  HIV kan forårsake svekkelse av skjelettet, og tap av beintetthet er også en mulig bivirkning av noen anti-HIV-legemidler.Blodprøver kan undersøke blodets kjemi, og resultater fra...

 • Oppsummering

  Antallet CD4-celler du har gir et inntrykk av immunsystemets tilstand.Regelmessig kontroll av CD4-verdier kan hjelpe deg og legen med avgjørelsen om når du skal sette...

 • Ordliste

  anoskopi Prosedyre som undersøker endetarmsåpningen.biopsi Fjerning av en liten prøve av kroppsvev som skal undersøkesi et laboratorium.CD4 Molekyl på overflaten av noen celler som HIV...

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.