Back to contents

Badania krwi

Niektóre badania dają natychmiastowy wynik, jak na przykład o istnieniu zakażenia. Przy innych natomiast bierze się pod uwagę różne aspekty zdrowia i stylu życia.

Wiele badań krwi daje „normalne” lub „prawidłowe” wartości lub różne w interpretacji wyniki. Ważne, aby pamiętać, że wynik “w normie” może się różnić w zależności od wielu czynników takich, jak: wiek, waga, płeć i metoda przeprowadzania badania. Jeśli wynik wykracza poza normę, może to tylko oznaczać, że warto przeprowadzić dalsze badania.

Twój lekarz zawsze zinterpretuje Twoje wyniki w odniesieniu do Twojego konkretnego przypadku i na tej podstawie zdecyduje o dalszym leczeniu. Czasami może po prostu poprosić o powtórzenie badania lub zaleci obserwować, czy nie zajdą jakieś zmiany.

Badania krwi monitorujące zakażenie HIV – liczba komórek CD4 i wiremia

Istnieją dwa podstawowe badania krwi monitorujące wpływ HIV na Twój organizm.

Liczba komórek CD4 stanowi wskazówkę na temat stanu Twojego systemu immunologicznego.

Twoja wiremia to ilość wirusa w Twojej krwi.

Na podstawie wyników tych badań podjęte zostaną tak ważne decyzje, jak to, kiedy rozpocząć leczenie ARV oraz czy zastosowana terapia jest skuteczna.