Back to contents

Badania krwi

Niektóre badania dają natychmiastowy wynik, jak na przykład o istnieniu zakażenia. Przy innych natomiast bierze się pod uwagę różne aspekty zdrowia i stylu życia.

Wiele badań krwi daje „normalne” lub „prawidłowe” wartości lub różne w interpretacji wyniki. Ważne, aby pamiętać, że wynik “w normie” może się różnić w zależności od wielu czynników takich, jak: wiek, waga, płeć i metoda przeprowadzania badania. Jeśli wynik wykracza poza normę, może to tylko oznaczać, że warto przeprowadzić dalsze badania.

Twój lekarz zawsze zinterpretuje Twoje wyniki w odniesieniu do Twojego konkretnego przypadku i na tej podstawie zdecyduje o dalszym leczeniu. Czasami może po prostu poprosić o powtórzenie badania lub zaleci obserwować, czy nie zajdą jakieś zmiany.

Badania krwi monitorujące zakażenie HIV – liczba komórek CD4 i wiremia

Istnieją dwa podstawowe badania krwi monitorujące wpływ HIV na Twój organizm.

Liczba komórek CD4 stanowi wskazówkę na temat stanu Twojego systemu immunologicznego.

Twoja wiremia to ilość wirusa w Twojej krwi.

Na podstawie wyników tych badań podjęte zostaną tak ważne decyzje, jak to, kiedy rozpocząć leczenie ARV oraz czy zastosowana terapia jest skuteczna.

Community Consensus Statement on Access to HIV Treatment and its Use for Prevention

Together, we can make it happen

We can end HIV soon if people have equal access to HIV drugs as treatment and as PrEP, and have free choice over whether to take them.

Launched today, the Community Consensus Statement is a basic set of principles aimed at making sure that happens.

The Community Consensus Statement is a joint initiative of AVAC, EATG, MSMGF, GNP+, HIV i-Base, the International HIV/AIDS Alliance, ITPC and NAM/aidsmap
close

This content was checked for accuracy at the time it was written. It may have been superseded by more recent developments. NAM recommends checking whether this is the most current information when making decisions that may affect your health.

NAM’s information is intended to support, rather than replace, consultation with a healthcare professional. Talk to your doctor or another member of your healthcare team for advice tailored to your situation.